Szanowni Państwo!

Witamy na stronie Biura Obsługi Cudzoziemców "ANGEL".
Biuro Obsługi Cudzoziemców "ANGEL" profesjonalnie zajmuje się świadczeniem wszelkich usług dla obcokrajowców, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i potrzebują pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.
Służymy pomocą również tym obcokrajowcom, którzy pragną załatwić formalności pozwalające na przyjazd do naszego kraju. Występujemy w imieniu klientów przed urzędami w sprawach legalizacji pobytu, nabywania obywatelstwa polskiego oraz we wszelkich innych czynnościach administracyjnych.

Dear Sir or Madam!

Welcome to the ANGEL Service for Foreigners.
The "ANGEL" Service for Foreigners is professionally engaged in the provision of all services for foreigners staying in the Republic of Poland and in need of assistance in settling official matters.
We will also help those foreigners who wish to arrange formalities for arrival in our country. We are acting on behalf of clients before the offices in the matters of legalization of stay, acquisition of Polish citizenship and any other administrative activities.

Пані та панове!
Ласкаво просимо в офісі поштової служби імміграції «ANGEL».

Іноземці Послуги бюро «ANGEL» професійно займається наданням будь-яких послуг для іноземців, які проживають на території Республіки польськи і потребують допомоги у вирішенні адміністративних питань.
Ми допомагаємо також тим іноземцям, які хочуть, щоб залагодити формальності, що дозволяють прийти в нашу країну. Ми представляємо інтереси клієнтів з офісів в легалізації перебування, отримання польського громадянства і будь-яких інших адміністративних дій.